RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE L'ESTUDI SALUT I AMBIENT

L'estudi SALUT I AMBIENT consta d'un qüestionari d'exposició que conté preguntes relatives als hàbits de vida quotidians. De les respostes dels nostres participants es pot extreure informació sobre l'exposició a la qual estan sotmesos. L'estudi es divideix en les següents categories principals.


El tipus i temps de transport influeix en la petjada ambiental de cadascú. La contaminació de les ciutats té un gran efecte sobre la salut de les persones i el transport és una de les principals causes de contaminació.

Accediu als resultats aquí.


Existeixen múltiples beneficis d'ús d'espais verds i blaus sobre la salut de les persones.

Accediu als resultats aquí.


El tipus i quantitat d'aigua consumida reflecteixen l'exposició a tòxics (químics i microplàstics) que tenen un efecte global sobre la salut.

Accediu als resultats aquí.


Dormir és una activitat necessària per a restablir l'equilibri físic i psicològic. La qualitat del somni es veu afectada per l'exposició nocturna a la llum i al soroll. 

Accediu als resultats aquí.


L'exposició a la llum blava s'associa amb un major risc de patir determinades malalties com per exemple el càncer de mama i de pròstata.

Accediu als resultats aquí.


La contaminació acústica a les ciutats afecta a l'estat general de salut de la ciutadania.

Accediu als resultats aquí.


La contaminació és el tòxic ambiental més important, en els últims anys s'ha convertit en una de les principals preocupacions de les grans ciutats.

Accediu als resultats aquí.


TORNAR