RESULTATS I ESTADÍSTIQUES DE L'ESTUDI SALUT I AMBIENT

L'estudi SALUT I AMBIENT consta d'un qüestionari d'exposició que conté preguntes relatives als hàbits de vida quotidians. De les respostes dels nostres participants es pot extreure informació sobre l'exposició a la qual estan sotmesos. L'estudi es divideix en les següents categories principals.


El tipus i temps de transport influeix en la petjada ambiental de cadascú. La contaminació de les ciutats té un gran efecte sobre la salut de les persones i el transport és una de les principals causes de contaminació.

Accediu als resultats aquí.


Existeixen múltiples beneficis d'ús d'espais verds i blaus sobre la salut de les persones.

Accediu als resultats aquí.


El tipus i quantitat d'aigua consumida reflecteixen l'exposició a tòxics (químics i microplàstics) que tenen un efecte global sobre la salut.

Accediu als resultats aquí.


Dormir és una activitat necessària per a restablir l'equilibri físic i psicològic. La qualitat del son es veu afectada per l'exposició nocturna a la llum i al soroll. 

Accediu als resultats aquí.


L'exposició a la llum blava s'associa amb un major risc de patir determinades malalties com per exemple el càncer de mama i de pròstata.

Accediu als resultats aquí.


A les ciutats, el soroll prové sobretot dels vehicles motoritzats. La contaminació acústica a les ciutats afecta a l'estat general de salut de la ciutadania.

Accediu als resultats aquí.


La contaminació és el tòxic ambiental més important, i en els últims anys s'ha convertit en una de les principals preocupacions de les grans ciutats.

Accediu als resultats aquí.


TORNAR