GCAT SALUT I AMBIENT - MOBILITAT

S'estima que el 2050 prop del 70% de la població mundial viurà en àrees urbanes, les quals són el motor de la innovació i la riquesa, però també la font principal de contaminació. Segons estudis recents a la ciutat de Barcelona es va trobar un 20% de mortalitat prematura conseqüència d'una planificació urbana i un transport deficient. En l'actualitat cal donar prioritat a polítiques que promoguin el transport públic i l'ús de transport ecològic (peu, bicicleta o transport elèctric), a fi d'aconseguir una millora en la salut pública.


Si canviem la nostra manera de desplaçar-nos podrem obtenir múltiples beneficis personals i a nivell de la població, com un increment en els nivells d'activitat física i una disminució de la contaminació atmosfèrica i el soroll.


Links interessants:


TORNAR