GCAT_salut en família

INCORPORACIÓ DE FAMÍLIES AL PROJECTE GCAT

Els membres d'una família comparteixen els gens, manifestant-se en les semblances físiques, però també en les malalties. Així mateix, és en família que les persones adquirim els hàbits quotidians de vida, afectant el nostre entorn biològic, com per exemple la composició de la nostra microbiota. 
Gens i entorn familiar poden ajudar a comprendre manifestacions epigenètiques que modulen la forma en que es manifesten els gens comuns.