GCAT | Salut al dia

PRIMERA RONDA DE SEGUIMENT DE SALUT 

Uns hàbits de vida saludables comporten un major benestar i longevitat.

Els nostres hàbits quotidians afecten sensiblement la forma com es manifesten els nostres gens, com afecten el nostre benestar, i quan i com pot desenvolupar-se la malaltia. En definitiva, com viurem la nostra vida.  

Durant l'any 2018 vam demanar ajuda a tots els participants del projecte GCAT per a que ens realitzessin un qüestionari de seguiment. En aquest qüestionari online, vam preguntar sobre els canvis de vida dels darrers anys, des de que van començar la seva participació en el GCAT, canvis en els hàbits de vida, en l'alimentació o en l'activitat física i l'aparició de problemes de salut nous.

El projecte GCAT vol analitzar la salut i la malaltia de forma prospectiva, al llarg dels pròxims anys. Aquest seguiment és essencial en la recerca, ja que els hàbits quotidians afecten sensiblement la forma en que s'expressen els nostres gens, i com pot desenvolupar-se la malaltia.


Més de 9000 participants del GCAT van contestar la primera ronda de seguiment de salut. Moltes gràcies per la vostra participació!

Aquí podeu veure alguns resultats i consultar algunes recomanacions per a millorar els hàbits de vida:

QUALITAT DEL SON
DIETA
ACTIVITAT FÍSICA