Preguntes freqüents

Què significa GCAT?

GCAT és l'acrònim del projecte de recerca Genomes de Catalunya. Aquestes quatre lletres s'usen per representar el codi genètic, el codi universal dels éssers humans i de tots els éssers vivents, que anomenem Genoma. Diferents combinacions d'aquestes lletres ens caracteritza com el que som.

Què és un genoma?

Se denomina genoma el conjunt de la informació genètica que conté la informació del què som i podem ser. El genoma ha estat definit com la base de dades natural de cada generació, i la unitat  bàsica d'informació de la qual  és el gen.

Definició de Viqupèdia més informació

Per què les lletres G, C, A i T?

La genoma es una cadena d'ADN que està construit de quatre subunitats (nucliotids): citosina, guanina, adenina i timina.   Les dues helices de l'ADN estan adjuntats per a combinacions dels nucleòtids, sempre van en parelles: guanina amb citosina o adenina amb timina

Veure diagrama a Viquipedia
Veure explicació del ADN i nucleotids a Viquipedia

Per què té aquests colors el logotip?

Els científics fan servir colors per codificar per als 4 nucleotids  negre (o groc) guanina, blau citosina, verd adenina i vermell timina.

Quins són els objectius finals del projecte genomes per la vida?

Conèixer els determinants, interns (genòmics)i externs (entorn, dieta, fumar etc), que ajudin a entendre i controlar el procés que  pot portar de la salut a la malaltia. També ajudar a definir les estratègies de prevenció més adients, prèvies a l'aparició de la malaltia

Quina és la missió del GCAT?

La missió del GCAT, és la de desenvolupar una recerca de qualitat, multidisciplinari, integrativa i oberta, i a més compromesa pel benestar general de la societat amb la societat.

On es dipositen les dades i les mostres cedides al GCAT?

Tant les mostres de sang, com les dades cedides al GCAT s'emmagatzemen i custodien a unes instal·lacions especialment dedicades, el biobanc del GCAT. Les instal·lacions compten amb tots els requeriments ètics i legals quan a la seguretat, protecció i confidencialitat de les mostres i dades.

Què és un consentiment informat?

S'anomena  consentiment informat, el procediment en el que un individu accepta la participació en un estudi de recerca, desprès de que el responsable li hagi informat de les característiques de l'estudi, els objectius, els mètodes, i qualsevol altre dubte a propòsit de l'estudi.

La acceptació, sempre de forma voluntària i lliure, normalment significa la donació d'una mostra biològica i de determinades dades necessàries pels objectius de la recerca proposada.

Es pot anular la participació en el GCAT?

Sempre. Sense haver de explicar les raons, les persones que han consentit per d'utilització de les seves mostres i dades són lliures de revocar-lo en qualsevol moment. El GCAT té establert un procediment de revocació, per assegurar els drets ARCO dels participants GCAT en tot moment.

Esperem que no vulgueu retirar-vos del projecte GCAT. La vostra contribució altruista és d'un gran valor per a l'avenç en el coneixement de la causa de les malalties i de com millorar l'estat de salut de la població. El projecte augmenta de valor dia a dia si els participants romanen en el projecte.

A partir de la donació, quin material conserva el GCAT?

A partir de les donacions d'una mostra de sang, el GCAT en deriva diversos material dedicats a la recerca; el material genètic (ADN) per realitzar estudis genòmics, mostres de plasma i sèrum sanguini, per realitzar estudis genètics i de les proteïnes (proteoma), i  cèl·lules sanguínies criopreservades, per la recerca funcional. 

A partir de la participació al projecte, quines dades conserva el GCAT?

El GCAT conserva aquelles només aquelles dades que de forma voluntària hagueu cedit en el moment de unir-vos al GCAT. Inclouen les mesures biomètriques (pes, alçada, tensió), les dades administratives de contacte, les dades referents als hàbits de vida saludable, història personal i familiar de malalties i dades de medicació utilitzada.  

Per què li cal al GCAT conservar les nostres dades personals?

El projecte GCAT és un projecte de llarga durada i obert. Això vol dir que l'evolució dels coneixements pot crear nous horitzons que ara no podem preveure i poden ser de gran interès per vosaltres o la vostra família. La conservació, i actualització, de les dades de contacte ens és essencial per mantenir un contacte durant tot el projecte. D'aquesta forma podrem informar-vos  de forma periòdica sobre les fites aconseguides i sobre les recerques en curs. Un contacte dinàmic ens permetrà millorar el GCAT de forma continuada, establint noves col·laboracions si així ho desitgeu.

On es dipositen les dades i les mostres cedides al GCAT?

Les dades i els productes obtinguts de les mostres s'emmagatzemaran i quedaran custodiats a les instal·lacions del biobanc del GCAT, sotmeses als requeriments ètics i legals de seguretat, protecció i confidencialitat.

Qui pot utilitzar les dades i mostres cedides al GCAT?

Tots els membres acreditats de la comunitat científica internacional poden sol·licitar l'accés confidencial a les dades i mostres del GCAT. El GCAT amb el seu compromís per desenvolupar una recerca oberta garanteix la disponibilitat dels recursos generats per GCAT i estableix uns normes pel seu ús ètic.

Com són compartides les mostres i dades al GCAT?

Les dades i mostres cedides al GCAT podran ser emprades en estudis de Recerca Biomèdica realitzats per altres centres i grups de recerca que presentin un projecte d'investigació aprovat per un comitè d'ètica, que garanteix l'adequació ètica i legal d'acord a les normes nacionals i internacionals vigents.