Personal

Equip Científic

Director GCAT

Director del Programa de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer a l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (PMPPC-IGTP).

Investigador Principal / Director Científic GCAT

Grup de recerca de malalties Genòmiques, PMPPC-IGTP

Co-Investigador Principal / Investigador Programa Mixt GCAT-ICO

Programa de Prevenció i Control del Càncer, Institut Català d'Oncología, (ICO-IDIBELL, CIBERESP) i la Universitat de Barcelona

Equip Tècnic

GCAT Laboratori i  Manipulació de Mostres

GCAT Gestió de dades

Col·laboradors

Maelstrom Research Group, Research Institute of the McGill University Health Center Montreal, Canadá