GCAT | Recerca addicional

INVITACIÓ RECERCA COMPLEMENTÀRIA

De vegades altres investigadors es poden aproximar al GCAT per requerir informació addicional dels participants del GCAT. Si el GCAT ho aprova, se us podria demanar d'omplir un qüestionari amb informació addicional, contribuir amb una mostra biològica, o bé la realització de proves específiques. Amb aquesta finalitat, el GCAT us enviarà una invitació per tal de contribuir de forma voluntària a la nova recerca, mantenint la confidencialitat de les vostres dades i mostres en el GCAT.