Contact

Equip de direcció GCAT i laboratoris

GCAT
PMPPC - IGTP Muntanya
Ctra de Can Ruti, Camí de les Escoles s/n
08916 Badalona
Barcelona
Spain

Contacte: gcatbiobank(ELIMINAR)@igtp.cat(ELIMINAR)

Director científic GCAT : Rafael de Cid, PhD rdecid(ELIMINAR)@igtp.cat(ELIMINAR)

Cap de laboratori GCAT: Anna Carreras, BSc acarreras(ELIMINAR)@igtp.cat

Anàlisi de dades GCAT: Iván Galván, igalvan(ELIMINAR)@igtp.cat

Anàlisi de dades GCAT: Dan Ouchi, douchi(ELIMINAR)(ELIMINAR)@igtp.cat

Recepció PMPPC : (+34) 93 554 30 50
Linea directe Laboratoris GCAT: (+34) 93 557 2838