Informació per participants

Què és el GCAT?

El projecte GCAT-Genomes for Life, Estudi Prospectiu dels Genomes de Catalunya, és un projecte de recerca biomèdica molt ambiciós que uneix interès científic, mèdic i social. S'ha dissenyat per a l'estudi dels factors genètics i ambientals que condueixen a l'aparició de les malalties cròniques en la població general. Moltes d'aquestes malalties, com ara el càncer, la diabetis, les malalties cardiovasculars o les respiratòries, afecten a una gran part de la població i provoquen una elevada mortalitat, representant també una elevada despesa sanitària a causa del seu caràcter crònic.

Perquè GCAT?

El projecte té per finalitat la progressió en el coneixement de les malalties, la seva prevenció, diagnòstic, pronòstic i tractament. Aquesta recerca requereix les dades clíniques i mostres biològiques de molts individus col·laboradors per poder analitzar-les i obtenir conclusions amb l'objectiu de conèixer millor el procés de les malalties i el seu tractament.

Què farà GCAT?

El projecte GCAT estudiarà la variabilitat genètica i ambiental i la seva interrelació en l'origen de la malaltia. Els factors ambientals (hàbits d'alimentació, estil de vida o l'entorn) i també els factors biològics (per exemple, els nostres gens) tenen influència tant en el desenvolupament com en la protecció enfront la malaltia. Aquest estudi permetrà identificar marcadors biològics que definiran i mesuraran la susceptibilitat personal a contreure una malaltia, determinar quina serà la seva evolució, indicar quin serà el tractament mèdic més adequat o, un cop contreta, quin és el mètode més eficaç per guarir-la.

El projecte GCAT recull dades clíniques i mostres biològiques de 20.000 individus residents a Catalunya per poder estudiar les causes genètiques i ambientals del càncer i altres malalties cròniques. Les mostres i dades clíniques obtingudes són extraordinàriament útils i necessàries per desenvolupar amb èxit una recerca efectiva del tractament a llarg termini. Molts dels avenços científics obtinguts en els darrers anys són el fruit d'aquests tipus d'estudi. Iniciatives similars estan consolidades en altres països europeus. Per col·laborar en l'estudi, sol·licitem als candidats la cessió de mostres biològiques i l'accés a les seves dades clíniques així com la possibilitat de fer seguiments al llarg dels anys.

Què farà GCAT amb les dades dels donants

Les dades i mostres dels individus col·laboradors de l'estudi s'incorporaran al biobanc del PMPPC-IGTP amb la finalitat de que puguin ser utilitzades en la recerca biomèdica. Les dades i mostres cedides quedaran sota la custòdia del PMPPC-IGTP i del BST, i ho seran amb rigorós compliment dels preceptes de confidencialitat i seguretat de dades personals que marquen les normes legals.

On és GCAT?

El projecte de recerca GCAT està coordinat des del Programa de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer en el Instituto de Investigación Germans Trias y Pujol (PMPPC-IGTP), un institut públic de recerca biomèdica dedicat a l'estudi del càncer, la seva prevenció i tractament. El projecte es realitza en col·laboració amb el Banc de Sang i de Teixits de Catalunya (BST) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.