La primera fase de reclutament del Projecte GCAT ha finalitzat, arribant a 20.000 participants

Vull col·laborar

Què representa col·laborar?

La col·laboració amb el projecte GCAT és totalment lliure, consentida i sense remuneració. Els col·laboradors de GCAT volen ajudar amb l'avenç de la ciència i fer una contribució a una medicina millor en el futur.

El projecte GCAT requereix les dades clíniques i mostres biològiques dels individus col∙laboradors amb l'objectiu de poder estudiar i obtenir conclusions per millorar el coneixement del procés que mena a la malaltia, i el seu tractament.

Inicialment, el GCAT recollirà dades relacionades amb l'estat de salut actual, dades sobre els hàbits saludables de vida (per exemple: alimentació, exercici, tabac, alcohol, treball), els antecedents mèdics i familiars de malalties, les malalties específiques de les dones/ homes i l'ús actual de medicació. A més, se us prendran mesures biomètriques (pes, alçada, tensió, cintura, malucs), i  finalment se us extraurà una mostra de sang.

La col·laboració amb el GCAT implica permetre als responsables del projecte seguir l'evolució del vostre estat de salut al llarg dels anys, de forma directa mitjançant actualitzacions periòdiques de l'estat general de salut i hàbits de vida, i indirectament per l'actualització periòdica a partir dels registres mèdics electrònics de salut.

Les dades i mostres cedides quedaran sota la custodia del PMPPC-IGTP, i podran ser utilitzades en la recerca biomèdica amb rigorós compliment dels preceptes de confidencialitat i seguretat de dades personals que marquen les normes legals.