GCAT SALUT I AMBIENT - QUALITAT DEL SON

Dormir és una activitat necessària per a restablir l'equilibri físic i psicològic. L'ésser humà inverteix en mitjana un terç de la vida a dormir. El temps ideal dedicat a dormir és el que permet realitzar les activitats amb normalitat.

Les necessitats de son canvien en cada persona, segons l'edat, l'estat de salut i emocional, la situació familiar i les condicions laborals. El comportament per a programar les activitats diàries preferentment al matí o a la tarda es coneix com a cronotip, amb dos extrems de comportament: individus alosa (alondra) i mussol. En el punt intermig tindríem als individus colibrí. Aquests comportaments estan associats a un estat mental de major alerta al matí o a la nit. 

Els cronotips tenen components biològics, genètics, psicosocials i contextuals diferents. Els individus classificats com a mussols tenen associat un major risc de patir trastorns de personalitat, estat d'ànim, ansietat, abús de substàncies, insomni, apnea del son, hipertensió arterial, asma bronquial, diabetis tipus 2 o infertilitat.    


Per a millorar la higiene del son, es poden realitzar petites accions com establir un horari regular, fer exercici sovint, evitar menjars copiosos o l'alcohol hores abans de dormir, silenciar sorolls i eliminar tota la llum possible. 


Links interessants:


TORNAR