GCAT SALUT I AMBIENT - EXPOSICIÓ AL SOROLL

La contaminació acústica està guanyant importància i s'ha vist associada amb molts impactes adversos per a la salut, incloent efectes sobre la funció cognitiva, trastorns del son i malalties cardiovasculars. En certes ciutats, l'impacte del soroll en la salut pot ser tan greu com la contaminació de l'aire. Les principals fonts de soroll a les ciutats són el trànsit (vehicles, trens i avions).


El disseny urbà és una de les principals claus per a la disminució de l'excés de soroll, però una disminució del trànsit podria tenir un efecte significatiu.


Links interessants:


TORNAR