GCAT SALUT I AMBIENT - CONSUM D'AIGUA

L'aigua forma part indispensable del nostre cos, suposant un 65% de la massa corporal. La importància de l'aigua es veu reflectida en la seva presència en una gran quantitat de processos indispensables per a la vida, com la distribució de nutrients en el cos, l'eliminació de residus, la lubricació de les articulacions, la regulació de la temperatura corporal i el metabolisme, entre altres.


Un bon consum d'aigua pot retardar l'envelliment i millorar malalties com la diabetis, la hipoglucèmia, l'artritis o l'obesitat. La pèrdua d'aigua del nostre cos es produeix de manera constant, de manera que és indispensable beure-la constantment per a mantenir uns nivells d'hidratació correctes.

Però coneixem l'aigua que consumim? 

L'aigua de l'aixeta ha de complir una normativa estricta i podem, per tant, beure-la amb una certa tranquil·litat, encara que conté compostos químics generats durant el procés de desinfecció. Aquests compostos són molt variats i tenen diferents característiques, alguns són volàtils i es poden inhalar, poden ser permeables a la pell i es poden ingerir. Inicialment alguns estudis van mostrar que podien tenir risc per a la salut, però les últimes recerques realitzades pels nostres col·laboradors d'ISGlobal conclouen que no hi ha efectes negatius. 

  • Aigua corrent filtrada  

Els efectes dels filtres no han estat molt estudiats, però se sap que redueixen la presència d'alguns contaminants, però també disminueixen els minerals beneficiosos que conté l'aigua.

  • Aigua embotellada  

L'aigua embotellada compleix una regulació molt més laxa, amb unes anàlisis molt menys estrictes que l'aigua corrent. Els estudis demostren que en circumstàncies extremes de calor poden produir-se migracions dels components del plàstic a l'aigua, encara que existeixen poques evidències del seu impacte sobre la salut. D'altra banda, a nivell ambiental, l'aigua embotellada genera una gran quantitat de residus plàstics.

  • Piscines  

ISGlobal va realitzar un estudi el 2007 a Barcelona sobre l'efecte de l'exposició elevada als subproductes de l'aigua a causa de l'ús freqüent de la piscina, concloent que s'alteraven els biomarcadors que comporten dany genotòxic i respiratori, encara que aquests efectes són reversibles. Posteriorment, han repetit l'experiment obtenint uns resultats molt millors, que no mostren efectes negatius sobre la salut, possiblement a causa de la millora de la qualitat de l'aigua en la xarxa d'aigües de Barcelona.


Links interessants:


TORNAR