GCAT SALUT I AMBIENT - EXPOSICIÓ A LA LLUM BLAVA

La llum blava és un tipus de llum que trobem de manera natural, sent la principal font de llum blava el propi sol, de manera que ens trobem diàriament exposats a ella. També hi ha moltes fonts artificials de llum blava com els fluorescents, els llums LED, les pantalles planes (ordinadors, mòbils i tauletes entre altres) o fins i tot l'enllumenat públic de les ciutats.

A  causa d'aquesta creixent exposició a la llum blava s'ha començat a estudiar el seu efecte a llarg termini sobre les persones, havent mostrat que la sobreexposició a aquest tipus de llum pot provocar degeneració i fatiga de la visió, alteració dels ritmes circadians o desenvolupament de càncer de mama i pròstata.  


Existeixen maneres de protegir-se d'aquesta exposició, com filtres per a les pantalles dels dispositius o ulleres amb cristalls protectors. ​


Links interessants:


TORNAR