GCAT SALUT I AMBIENT - CONTAMINACIÓ AMBIENTAL

La contaminació s'ha convertit en un problema a nivell global, sent un dels riscos ambientals més importants en la població, especialment per als habitants de les grans ciutats. L'Agència Europea del Medi Ambient (European Environment Agency) va presentar un informe en 2019 sobre la qualitat de l'aire a europa, on estudiaven entre altres els nivells d'ozó, diòxid de nitrogen, benzopirè, monòxid de carboni o metalls pesants. Els resultats mostraven a Madrid, Barcelona i altres ciutats espanyoles en la capçalera de contaminació, sense arribar a complir la poc exigent normativa europea. La contaminació s'ha vist que és la responsable d'un elevat nombre de morts prematures, sent la xifra 20 vegades major que la de víctimes de trànsit.   


Si canviem la nostra manera de desplaçar-nos podrem obtenir múltiples beneficis personals i a nivell de la població, com un increment en els nivells d'activitat física i una disminució de la contaminació atmosfèrica i el soroll. L'alta contaminació a la qual està sotmesa la població es relaciona amb una àmplia varietat de problemes de salut com a malalties respiratòries i cardiovasculars. Són molts els efectes a curt i llarg termini de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones, la següent figura els resumeix.


L'alta contaminació a la qual està sotmesa la població es relaciona amb una àmplia varietat de problemes de salut com malalties respiratòries i cardiovasculars. Són molts els efectes a curt i llarg termini de la contaminació atmosfèrica sobre la salut de les persones, com s'indica a la figura següent:


Links interesants:


TORNAR