GCAT | COVICAT

La pandèmia COVID-19 ha suposat una emergència a nivell global, per això és molt important encarar els reptes científics i d'investigació derivats d'aquesta emergència sanitària per oferir solucions en el present i el futur. En aquest context i com a resposta a la pandèmia, el projecte GCAT'Genomes for life ha volgut posar el seu gra de sorra en la lluita contra la COVID-19 amb un nou projecte de recerca: l'estudi COVICAT. Estudi de Seguiment COVID-19 en les Cohorts de CATalunya.

Amb COVICAT hem volgut avaluar els símptomes de la malaltia COVID-19, i els factors associats amb la patologia, la immunitat, la transmissió, la susceptibilitat i el pronòstic. Així mateix considerem que cal estudiar com la pandèmia afecta les persones, concretament l'efecte que aquest aïllament causa a la salut física i mental.

Per tot això durant l'any 2020 vam demanar als participants GCAT que ens responguéssin un primer qüestionari online amb preguntes sobre els seus hàbits de vida i l'afectació que ha tingut el virus en ells i en el seu entorn (estudi COVICAT).

Durant el 2021 i els següents anys seguim en contacte amb els participants a través de nous qüestionaris online de seguiment, per actualitzar qualsevol canvi relacionat amb símptomes i la malaltia COVID-19, com l'estudi CONTENT-Cohort Covid-19 a Espanya: Dinàmiques socials, salut mental i desigualtats, coordinat per ISGlobal.

Com a part de l'estudi COVICAT, durant el 2020 vam demanar a 4.000 participants que proporcionessin una mostra de sang. Les mostres de sang s'han fet servir per una anàlisi serològica completa, per conèixer les infeccions i si es té immunitat al virus SARS-CoV-2. Com a part del seguiment de l'estudi COVICAT, el 2021 1.000 participants han donat una nova mostra de sang per avaluar el grau d'immunitat de la cohort i el seu seguiment, entre d'altres anàlisis.

Les dades de l'estudi han tingut un gran impacte, per consultar les noticies i reculls de premsa, cliqueu aqui. Los principales resultados del estudio están disponibles aquí:

                                               

A partir del mes de gener del 2023 començarem una tercera ronda de seguiment, amb un nou qüestionari online, i una nova anàlisi serològica de mostra de sang. Desde GCAT, animem a tots els participants GCAT a unir-se a aquesta nova crida per tal de copsar l'impacte a llarg termini de la pandèmia, i també per establir mecanismes de protecció, a escala mundial, per ajudar a prevenir els efectes de futures situacions similars.

Aquests estudis es duen a terme amb la col·laboració de l'institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), i inclouen 20.000 persones de diferents estudis de cohorts catalanes i de la resta de l'estat espanyol.

Equip COVICAT IGTP                                                              

Equip COVICAT IsGlobal

Per més informació i documentació del projecte cliqueu aqui

Per consultar el llistat de publicacions derivades del projecte, cliqueu aqui

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres escribint a covicat(ELIMINAR)@igtp.cat

Volem donar les gràcies a l'empresa Gureak Marketing pel seu suport operatiu en aquest estudi i a Betty Cortés per l'infografía.