GCAT | CONTENT

ESTUDI SEGUIMENT CONTENT

Cohort de COVID-19 a Espanya: dinàmica social, salut mental i desigualtats

Sobre el projecte

L'objectiu general de l'estudi epidemiològic CONTENT és avaluar els efectes a llarg termini de la COVID-19, l'estat immunològic de la població d'estudi, la salut mental i les desigualtats socials en el període posterior al confinament de la COVID-19. En relació a la salut mental l'estudi també pretén reconèixer factors de risc i construir propostes per a la identificació primerenca de símptomes que a mitjà termini permetin prevenir problemes més severs de salut mental, així com la identificació de factors que promouen resiliència per tal de fer recomanacions informades.

El projecte de fer una consulta amb totes les parts implicades per prioritzar les necessitats socials i de salut que requereixen suport científic, així com per proporcionar evidència a les autoritats de salut pública i la societat per mitigar els efectes adversos de la pandèmia i la resposta a la pandèmia.

L'estudi CONTENT, coordinat per Manolis Kogevinas, director científic de la distinció Severo Ochoa a l'ISGlobal, ha estat un dels 15 projectes seleccionats per al seu finançament per la Fundació "La Caixa" en l'àmbit de projectes socials d'excel·lència.

Aquest projecte ens permet donar continuïtat al nostre estudi epidemiològic COVICAT (link GCAT, link ISGlobal) que va tenir lloc l'any 2020, en què s'avaluaven els efectes de la pandèmia i el confinament sobre la salut de la població a Catalunya. En aquesta primera fase de l'estudi es va demostrar que la salut mental ha estat i continua sent un dels problemes més importants de la pandèmia.

Els resultats van mostrar que entre els participants que no tenien problemes de salut mental abans de la pandèmia entre un 5 i 9% van desenvolupar depressió o ansietat:

En aquest nou estudi, volem avaluar amb més profunditat els efectes de la COVID-19 en la salut mental dels participants i els diferents mecanismes que s'han utilitzat per a afrontar aquestes dificultats..

El perquè de l'estudi

Per què és important seguir la recerca en COVID-19?

Tot i que hem passat la part més aguda de l'epidèmia, els casos de COVID-19 i els seus efectes a llarg termini continúen. És important avaluar els possibles efectes de les variants de la malaltia, els efectes a llarg termini (covid persistent) de persones que havien contret la malaltia, els comportaments de la població en relació a la vacunació i altres mesures. És també molt important avaluar les polítiques de salut i com s'adeqüen a la situació social post-COVID-19.

Per què és important avaluar la salut mental?

S'espera que la pandèmia de COVID-19 augmenti significativament la incidència de problemes de salut mental en la població, en particular en termes de trastorn d'estrès posttraumàtic, ansietat, depressió, ús abusiu de drogues, autolesions i suïcidi. A més, per avaluar la salut mental també es tindrà en compte l'aïllament social, la càrrega relacionada amb el treball, tant en termes de sobrecàrrega de treball com d'atur i els canvis a la llar, com l'augment de la càrrega associada amb les activitats de cura i els conflictes interpersonals, en particular la violència contra les dones.

Per què és important avaluar els aspectes socials i conductuals i les desigualtats en salut mental?

La inseguretat laboral i les dificultats econòmiques en el període posterior al confinament afectaran el benestar i tindran efectes també en la salut mental de la població amb marcades desigualtats socials i de gènere. Aquest estudi permetrà l'examen quantitatiu dels efectes en les persones en diferents condicions de treball, inclosos els aturats i poblacions especials com les mares solteres.

Objectius específics

El projecte se centra en 5 objectius principals:

Com es durà a terme l'estudi

En aquest estudi hi participaran 20.000 persones, amb edats compreses entre els 15 i els 85 anys, totes elles incloses en anteriors estudis epidemiològics de 11 comunitats autònomes d'Espanya. El seguiment, que es realitzarà durant dos anys, es basarà en qüestionaris realitzats en una plataforma web i en una aplicació mòbil.

Com a part de l'estudi i per tal d'identificar les intervencions que s'han dut a terme a nivell estatal, autonòmic i local per pal·liar l'impacte socioeconòmic i sobre la salut mental, s'ha dissenyat un enquesta per valorar l'efectivitat d'aquestes intervencions així com identificar suggeriments, bones pràctiques i barreres d'implementació. Aquesta enquesta serà resposta per un ampli grup d'actors, especialment de la societat civil.

Els resultats de l'enquesta se sintetitzaran en una descripció general dels temes clau que requereixen suport científic i desenvolupament de polítiques i es discutiran a través de taller /grups focals en línia. Aquest pas final permetrà el desenvolupament de recomanacions per ajudar a una major presa de decisions.

Resultats esperats

L'impacte del projecte és doble: avançar el coneixement sobre a els efectes i la prevenció de casos de COVID-19, i aplicar aquest coneixement per millorar les polítiques de salut.

En què consisteix la participació dels voluntaris

Grups de treball

Per aconseguir els seus objectius, el projecte està organitzat en 5 grups de treball:

Cohorts participants

Les cohorts poblacionals que participen en el projecte són:

GCAT - ALFA - BiSC - CAPLIFE - ERCHS - INMA - LeRAgs - MMC-Spain - MOACC-19 - Urban Training

Enllaços d'interès

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres escrivint a covicat(ELIMINAR)@igtp.cat