GCAT | COVICAT

ESTUDI COVICAT

La pandèmia Covid-19 suposa una emergència a nivell global, per això és molt important encarar els reptes científics i d'investigació derivats d'aquesta emergència sanitària per oferir solucions en el present i el futur. En aquest context i com a resposta a la pandèmia, el projecte GCAT vol posar el seu gra de sorra en la lluita contra la Covid-19 amb un nou projecte de recerca: l'estudi COVICAT. Estudi de Seguiment COVID-19 en les Cohorts de CATalunya.

Volem avaluar els símptomes de la malaltia COVID-19, i els factors associats amb la patologia, la immunitat, la transmissió, la susceptibilitat i el pronòstic. Així mateix considerem que cal estudiar com la pandèmia afecta les persones, concretament l'efecte que aquest aïllament causa a la salut física i mental.

És per això que demanem als participants GCAT que ens respongui un primer qüestionari online amb preguntes sobre els seus hàbits de vida i l'afectació que ha tingut el virus en ells i en el seu entorn.

Durant 12 mesos recontactarem 4 vegades més per a que ens contestin un petit qüestionari online de seguiment per preguntar sobre els símptomes de la malaltia COVID-19.

Aquest estudi es duu a terme amb la col·laboració de l'institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), i inclou 25.000 persones de diferents estudis de cohorts catalanes.

Volem donar les gràcies a l'empresa Gureak Marketing pel seu suport operatiu en aquest estudi.


Aquí podeu baixar-vos els fulls informartius de l'estudi COVICAT.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb nosaltres escribint a gcatbiobank(ELIMINAR)@igtp.cat o a covicat(ELIMINAR)@igtp.cat