Com exercir els Drets ARCO

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran incorporades al fitxer Diagnostic i recerca, del qual és responsable l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer. La finalitat és la gestió de recerca i serveis de diagnòstic.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita i firmada adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent, dirigit a l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer, Carretera de Can Ruti, Camí de les Escoles s/n. 08916 de Badalona, Barcelona.

En la petició haurà d'especificar el següent contingut: nom i cognoms de l'interessat, petició amb la que es concreta la sol·licitud, data i direcció a efectes de notificacions.