← Altres notes de premsa RSS

Divendres, 25 de de gener de 2019

Science2Society: GCAT project was studied as case use

Science2Society (Millorar les interfícies entre universitat, indústria i societat per augmentar la capacitat de transferència de les parts interessades en innovació d'Europa) és un estudi H2020 (No693651) que vol proporcionar recomanacions per obrir i gestionar grans bases de dades. El GCAT va ser un dels casos d'ús que es va estudiar i les conclusions es van incloure a l'informe final de l'estudi.

Com a conclusió principal, escriuen que "les grans dades poden proporcionar un valor econòmic, científic i social immens. Es pot obtenir un nou valor i informació a partir de grans dades mitjançant la integració de conjunts de dades existents", i concretament conclouen "El cas GCAT proporciona lliçons apreses sobre com desenvolupar un cas comercial sostenible per a l'intercanvi de grans dades incloent una proposta de valor convincent per als usuaris, la fórmula de beneficis i la manera de gestionar els recursos i processos clau. La clau del model de negoci sostenible és centrar-se a desenvolupar propostes valuoses tant per als propietaris de dades com per als usuaris que es beneficien tant festa".

 

Science2Society