← Altres notícies RSS

Dijous, 7 de de setembre de 2023

Comença el projecte CHRONO-DIET!

GCAT|Genomes for life, col·lidera un projecte sobre crono-nutrició finançat per La Marató 3Cat.

Aquest mes ha començat el projecte de recerca: "Desxifrant l'enllaç entre la crononutrició i els trastorns cardiometabòlics des d'una perspectiva epigenètica", finançat per La Marató el mes de novembre passat, i coordinat per la investigadora Camille Lassale de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i Rafael de Cid, director científic del projecte GCAT'Genomes for life (Institut de recerca Germans Trias i Pujol). El projecte tindrà una durada de tres anys i comptarà amb una dotació d'uns 300.000€, recaptats a la passada edició 2022 de La Marató per a la salut cardiovascular.

L'objectiu d'aquesta nova recerca és descriure de manera integral els hàbits i els horaris d'alimentació (crononutrició) en una cohort poblacional d'adults de Catalunya (GCAT-IGTP) i relacionar-los amb l'estat de salut cardiovascular dels participants i la relació amb l'aparició de malalties cròniques, com ara la diabetis. Es tracta del primer estudi prospectiu a gran escala per descriure els comportaments crononutricionals i altres comportaments circadians, i el seu efecte sobre la modificació epigenètica de l'ADN. Per això, els investigadors descriuran els hàbits alimentaris de la cohort poblacional catalana GCAT, establiran patrons nutricionals, i per mitjà de mètodes estadístics avançats, els associaran amb trets cardiometabòlics.

Per aprofundir en els mecanismes subjacents, analitzaran prop de 900.000 marques epigenètiques del genoma, a 600 mostres de la cohort. Els resultats d'aquesta anàlisi associats al sexe, cronotipus i patrons de son, permetran identificar punts clau del genoma que poden estar mitjançant les associacions observades prèviament. Tota la informació generada quedarà disponible per a la comunitat científica, i servirà per preparar llistes de recomanacions d'ús, clínic i social, per a la prevenció i el maneig nutricional i de trastorns metabòlics.

ISGlobal - Instituto de Salud Global de BarcelonaObra Social, Fundació