← Altres notícies RSS

Dilluns, 10 de d’octubre de 2022

Sequence diversity of the uniparentally transmitted portions of the genome in the resident population of Catalonia

Nou article

La part no recombinant del cromosoma Y (MSY) i el genoma mitocondrial (ADNmt), són porcions del genoma transmeses de manera uniparental que són una eina poderosa per inferir l'origen biogeogràfic, el parentiu o la paternitat, i fins i tot la identificació. En aquest estudi, el grup de Genòmica de la Individualitat, de l'Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC), en col·laboració amb el projecte GCAT'Genomes for Life (GCAT, IGTP), analitza i divulga públicament les seqüències completes de 808 mtDNA i 399 MSY de la cohort GCAT, seqüenciat en col·laboració amb Barcelona Supercomputing Center (BSC). Aquest conjunt de dades pot servir com a base de dades de referència per a estudis posteriors, a causa de l'alta qualitat de les dades -(les dades estan disponibles a petició al repositori de l'EGA (web); i el que és més interessant! Pot contribuir a retratar la població actual. residents a Catalunya, independentment de la seva ascendència, explicant les migracions recents i antigues https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2022.102783

Destacats ·Seqüenciació de l'ADNmt sencer en 808 individus, 8 Mb de cromosoma Y en 399. ·Mostres de població resident a Catalunya, independentment de l'ascendència. · Augment de la informació sobre la regió de control de l'ADNmt o els haplotips Y-STR. ·Les seqüències no europees podrien representar migracions recents o antigues. ·El 22% dels individus porten almenys un lloc heteroplasmàtic al seu ADNmt.

Paraules clau DNA mitocondrial cromosoma Y seqüències uniparentals senceres cens genètic Catalunya

Enllaços relacionats