← Altres notícies RSS

Dimarts, 9 de de novembre de 2021

El Projecte GCAT agafa força amb la inauguració avui del web del consorci VEIS

El lloc web de VEIS és un conjunt d'eines obertes i disponibles per analitzar i interpretar les dades contingudes en el valuós arxiu del genoma humà (EGA). L'EGA és un servei d'arxiu i intercanvi permanent de tot tipus de dades genètiques i fenotípiques d'identificació personal resultants de projectes d'investigació biomèdica, que conté dades òmiques i clíniques de tot el continent d'una manera legalment segura, però que també està disponible per als usuaris de la comunitat investigadora.

Per analitzar aquesta enorme quantitat de dades seran necessàries moltes eines computacionals sofisticades, a Catalunya estaran disponibles a l'ecosistema obert del VEIS, un projecte RIS3AT cofinançat per la Generalitat de Catalunya i la Comissió Europea a través del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER). Aquest ecosistema s'anomena Ecosistema Biomèdic Computacional de Barcelona (BCBE).

Aquest projecte ajudarà directament al Projecte GCAT - Genomes for Life de l'IGTP en el seu objectiu de fer realitat la medicina personalitzada aprenent a definir i interpretar els factors de risc individuals mitjançant l'anàlisi de dades de grups molt amplis de persones. Per fer-ho, podrà utilitzar les eines VEIS i compartir les que crea amb la comunitat científica més àmplia. La cohort del GCAT de 20.000 voluntaris de persones sanitàries és única com a estudi en curs i farà un mapa de la genètica i de la salut i l'estil de vida dels participants a mesura que envelleixen. Les dades d'aquest grup, juntament amb les d'altres grups de l'EGA, són la clau per identificar quins riscos de malaltia té cada individu. El projecte GCAT pretén específicament utilitzar el seu enfocament personalitzat per obtenir informació sobre trastorns crònics; les tecnologies computacionals integrades disponibles a través de VEIS faran que aquesta feina sigui més fàcil i ràpida.

El projecte VEIS amb número d'expedient 001-P-001647 ha estat cofinançat al 50% amb 1.951.429,38 € pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

VEIS