← Altres notícies RSS

Divendres, 26 de de març de 2021

És la salut mental la pandèmia després de la COVID-19?

COVID-19 i estratègia de resposta

L'Insitut de Salut Global de Barcelona, ISGlobal, ha publicat en l'últim any una sèrie de notes de debat que aborden preguntes fonamentals sobre la crisi de la COVID-19 i les estratègies de resposta. 

La pandèmia de COVID-19 ha afectat la salut de les persones, però també els seus objectius, les dinàmiques familiars, els rols laborals i l'estabilitat econòmica. En aquest sentit, representa una crisi global sense precedents que ha exercit un impacte sobre la salut mental a través de múltiples mecanismes de forma simultània, i que requereix una acció urgent.

El projecte GCAT, mitjançant l'estudi COVICAT, podrà donar pistes addicionals als estudis actuals per estudiar i entendre l'afectació de la pandèmia en la salut mental. Aquests problemes de salut mental relacionats directament amb la infecció s'aniran reduint a mesura que es vagi controlant la propagació del virus, però els associats al trauma i a l'impacte socioeconòmic de la pandèmia augmentaran fins i tot després d'haver-se assolit la immunitat poblacional.

Escrit per Ximena Goldberg, Oriana Ramírez, Matilda van den Bosch, Liudmila Liutsko i Berta Briones d'ISGlobal, el document analitza els diferents mecanismes pels quals la pandèmia està repercutint en la salut mental, tenint en compte determinants socials com ara el context econòmic.