← Altres notícies RSS

Dilluns, 16 de de setembre de 2019

El GCAT i el grup de recerca de Regulació Genòmica de l'IGTP-IJC han desenvolupat un nou mètode per detectar parentiu en dades d’ARN

La seqüenciació de sets d'ARN pot ser útil per l'estudi d'un gran nombre de malalties

El grup de recerca de Regulació Genòmica de l'IGTP I l'IJC ha desenvolupat un nou mètode per comprovar si les mostres amb l'ARN seqüenciat són de persones amb vincle familiar. Han demostrat que es pot utilitzar en grans conjunts de dades d'ARN seqüenciat per comprovar si les mostres provenen d'individus amb vincle o no, o per reconstruir arbres genealògics.

Després de desenvolupar un mètode per detectar els individus amb parentiu, a partir de l'ARN, l'equip ho va provar contra un gran grup de mostres del projecte GCAT, de les quals estan perfectament documentades totes les relacions familiars. Experts del projecte GCAT també han contribuït a l'estudi.

Projecte GCAT

Regulació Genòmica IGTP-IJC

RNAseq anàlisi