← Altres notícies RSS

Dilluns, 9 de de desembre de 2013

Visita al GCAT de la Directora del Department de Genètica de la Universitat de Gröningen, Holanda

Cisca Wijmenga, Directora del Department de Genètica de la Universitat de Gröningen, Holanda va visitar l'Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) el 9 de desembre.

La dra. Wijmenga és membre assessor de BBMRI-NL (la Infrastructura de Recerca de Biobancs i Biomolecular), organització que coordina els biobancs d'Holanda, i que inclou el project Genome d'Holanda (Genome of the Netherlands, GoN).   El GoN estudia la variació genètica a la població d'Holanda d'una manera similar a com el GCAT ho farà per la població catalana.

La dra. Wijmenga va explicar diversos projectes a Holanda i en col·laboració amb altres biobancs europeus i internacionals, i es va reunir amb el Director de l'IMPPC , Manuel Perucho i el Director del projecte GCAT, Rafael de Cid, per parlar de projectes de biobancs internacionals.