← Altres notícies RSS

Divendres, 20 de de novembre de 2015

Oberta la tercera Convocatòria Científica per a l'accés a les col·leccions BBMRI-LPC

Descobreix més al Web BBMRI-ERIC!


BBMRI-LPC dóna suport a projectes innovadors de recerca duts a terme en grans cohorts prospectives (LPC) a tot Europa. Això es fa oferint accés gratuït a les mostres per a projectes d'investigació específics seleccionats a través de convocatòries científiques obertes, i basant-se en l'èxit de la primera convocatòria el 2014 i la segona trucada a la primavera de 2015, una tercera BBMRI-LPC Call Científica per a l'accés està sent posat en marxa.
Europa compta amb algunes de les més valuoses cohorts poblacionals i de pacients que existeixen. Aquesta és una excel·lent oportunitat per als científics europeus per tenir accés a les col·leccions úniques de dades i mostres biològiques procedents de la xarxa BBMRI-LPC d'estudis de cohorts d'alta qualitat i dur a terme projectes d'investigació innovadors.