← Altres notícies RSS

Divendres, 23 de d’octubre de 2015

GCAT s’incorpora a l'European Network

Avui les dades de la cohort GCAT s'incorporen al Catàleg de Cohorts de la BBMRI-LPC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure - Large Prospective Cohorts). Aquesta és una deles xarxes més grans d'Europa que te per objectiu el facilitar l'accés dels científics als grans conjunts de grans estudis prospectius (LPC) sobre la salut humana i la malaltia.

BBMRI-LPC dóna suport a projectes innovadors de recerca duts a terme en grans cohorts prospectives a tot Europa, i facilita l'accés a les mostres per a projectes d'investigació específics seleccionats a través de convocatòries científiques obertes.

Aquest mes, es farà la tercera crida científica en la que les dades del GCAT s'alineen amb les cohorts Europees, i podran ser utilitzades en projectes científics d'arreu d'Europa. Aquesta és una oportunita túnica perquè els científics europeus tinguin accés a les dades del GCAT i altres col·leccions úniques de dades i mostres de la xarxa BBMRI-LPC, i dur a terme projectes d'investigació innovador.