← Altres notícies RSS

Dimarts, 8 de d’octubre de 2013

El projecte GCAT va ser escollit per a presentar un pòster científic al congrés anual de la Societat Europea, Orient Mitjana i Africana per Bio-preservació i Biobancs (ESBB) 2013 a Verona, Itàlia

En estudis de cohorts grans és essencial fer l'extracció d'ADN d'alta qualitat en grans quantitats, d'una manera eficient i amb els mínim recursos. Per tant, sistemes automatitzats són necessaris. L'Anna Carreras va presentar en el pòster científic el treball desenvolupat pel projecte GCAT sobre la validació de protocols per l'extracció automatitzada d'ADN i control de qualitat fent servir els residus de leucòcits derivats de donacions de sang rutines.