Work with Us

Job Offers and Fellowships

PROJECT MANAGER

DESCRIPCIÓ DE LA OCUPACIÓ:

L'IGTP precisa incorporar un/a project manager pel projecte GCAT Genomes per la Vida.

ES REQUEREIX:

Es valorarà tenir reconegut pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes o, en el seu cas, de l'Administració General de l'Estat, un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100, o haver-se-li declarat en situació d'incapacitat permanent en grau total en una professió diferent a la docent, mitjançant Resolució de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, sempre que tinguin la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques habituals del lloc de treball.

FUNCIONS:

Les tasques a portar a terme són:

S'OFEREIX:

PER MÉS INFORMACIÓ:

Per més informació consultar el link:

www.germanstrias.org/technology-services/gcat/contact/

PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS:

Les persones interessades han d'enviar carta de motivació explicant el seu interès en el lloc, el seu CV i contacte de 2 referències per email a l'adreça seleccio(ELIMINAR)@igtp.cat,

NO ES CONSIDERARAN LES CANDIDATURES QUE NO INDIQUIN LA REFERÈNCIA DE L'OFERTA EN L'ASSUMPTE

Després d'una preselecció de les candidatures, s'entrevistarà a les més adequades.

2022/47 PROJECT MANAGER (PDF 483,18 Kb)


The GCAT lab is always looking for people motivated by human genomic research in all its approaches. If you have concerns and interest in developing your research, contact us to know what we are doing and to give us your ideas as well.

For information about jobs at the IGTP, including in the GCAT project, please see the IGTP Job Openings Section.