Projecte Ambient i Salut - Formulari de contacte

Les dades personals proporcionades es tractaran d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR 2016/679) i s'incorporaran a la base de dades de l'IGTP que es troba dins de l'Espai Econòmic Europeu. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de contactar per participar en el projecte.

Els interessats tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades. Si vol exercir algun dels drets llistats anteriorment, si us plau, escriviu a gcatbiobank@igtp.cat

Per a més informació consulteu els termes i condicions.

*Els camps són obligatoris