GCAT | COVICAT

ESTUDI COVICAT-SEGUIMENT CONTENT

Aquí podeu baixar-vos els fulls informartius de l'estudi COVICAT, SEGUIMENT-CONTENT i qüestionaris.

Aquí podeu veure el mapa de les respostes de l'enquesta COVICAT del 2020, per comarques.


Aquí podeu descarregar-vos el fulletó informatiu amb els resultats de l'any 2020 de l'estudi COVICAT 


Aquí podeu trobar diferents notícies i enllaços de premsa sobre el projecte COVICAT: